21 Sept – Symposium ‘Als taal geen feestje is’

21 Sept – Symposium ‘Als taal geen feestje is’

Als taal geen feestje is

symposium-over-tos-21-september

‘Je taal vieren in een vrijstaat’. Dat is één van de uitgangspunten tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Taal is prachtig, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is taal vaak geen feest. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Hoe eerder je TOS opmerkt, hoe succesvoller de behandeling voor kinderen met TOS. Het tijdig herkennen van TOS is dus van groot belang. Daarom vragen zorg- en of onderwijsorganisaties Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen tijdens dit bijzondere jaar extra aandacht voor deze, voor velen, onzichtbare TOS.

Symposium ‘Als taal geen feestje is’

Op vrijdagmiddag 21 september 2018 vindt het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ plaats, voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld. Het symposium wordt geopend door Tjeerd van Bekkum, directeur van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers meer inzicht in wat TOS is en worden de laatste onderzoeken gedeeld. Bovendien krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep. Locatie: De Harmonie in Leeuwarden. Voorinschrijven kan via de website: www.kentalis.nl/symposium

Over de auteur

Eric Verschoor administrator

Geef een reactie