22-sept – Brainstormen met meertalig-ouders van een TOS-Kind in Utrecht

22-sept – Brainstormen met meertalig-ouders van een TOS-Kind in Utrecht

Dit is geen evenement georganiseerd door TOSKompas, maar graag attenderen wij jullie op het volgende.

Meertalig en ouder van een kind met TOS?

Ben je een ouder met een kind met TOS die in een meertalig gezin opgroeit, denk dan met ons mee over verbeteringen in zorg en onderwijs!

Ouders van meertalige kinderen met een TOS hebben vaak veel vragen: kan mijn kind twee talen aan? Hoe kan ik de tweetalige opvoeding aanpakken? Geven testen alleen in het Nederlands de tweetalige taalontwikkeling wel goed weer?

Ouders krijgen niet altijd antwoorden waar ze wat mee kunnen. Soms hebben ze het idee dat ze veel zelf moeten uitzoeken. Ze vragen zich af: worden wij wel serieus genoeg genomen?

Ook professionals hebben soms het gevoel dat ze niet genoeg weten over meertaligheid. Ze missen hulpmiddelen op dit gebied, zoals voorlichtingsmateriaal in andere talen. Hoe voer je een gesprek over de ontwikkeling van een kind als ouders het Nederlands onvoldoende beheersen en er ook geen mogelijkheid is om een tolk te gebruiken? Wat is wijsheid bij de meertalige opvoeding van een kind met TOS? Hebben wij daar een rol in?

Daarom organiseren we een brainstorm-bijeenkomst waarin ouders en professionals met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst is op 22 september in Utrecht.

We willen in een paar rondes:

  • de problemen inventariseren
  • prioriteiten stellena
  • concrete oplossingen bedenken

Ouders kunnen zich aanmelden via deze link.

 

De gekozen oplossingen gaan we na deze brainstorm gezamenlijk in acties omzetten.

Vanuit de Programmalijn TOS van Kentalis is er financiering om een aantal ouders en professionals gedurende een jaar samen te laten werken om die acties uit te zetten. Aan het eind van 2018  willen we dan concrete hulpmiddelen ontwikkeld hebben die ouders en professionals helpen om meertalige kinderen met TOS beter te ondersteunen. 

Over de auteur

Eric Verschoor administrator

Geef een reactie