Categorie Archief Agenda

23/26/28 sept – Kindervoorstellingen ‘Lân fan taal’

Kindervoorstellingen in Talenpaviljoen MeM

Talepaviljoen-nije-ympresje

Ook in de week na het symposium wordt speciale aandacht besteed aan TOS, voor ouders en kinderen. In het speciaal ontworpen Talenpaviljoen MeM van ‘Lân fan taal’ in de Prinsentuin worden verschillende kindervoorstellingen vertoond die zowel voor kinderen met als zonder TOS geschikt zijn.

· Op zondagmiddag 23 september verzorgt het InkiPinki-poppentheater de voorstelling ‘Tijger ligt ENORM in de weg’, geschikt voor peuters en kleuters. Een voorstelling met muzikale intermezzo’s en een tijgerdans waarbij de kinderen lekker mee kunnen doen. De voorstelling wordt tweemaal vertoond: om 14.00 en 16.00 uur. Duur: 30 a 45 minuten.
· Op woensdagmiddag 26 september vertoont ZieZus Eigenzinnig Theater de theatervoorstelling ‘ROEPUMA’. De voorstelling is interactief, muzikaal, licht en zit vol humor; geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De voorstelling wordt tweemaal vertoond: om 14.00 en 15.30 uur. Duur: 45 minuten.
· Op vrijdagavond 28 september is er een ‘Oudercafé, voor ouders die zich zorgen maken om de spraak- taalontwikkeling van hun kind en voor ouders van kinderen met TOS. Start: 19.30 uur.

Adres Talenpaviljoen MeM: Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden.

21 Sept – Symposium ‘Als taal geen feestje is’

Als taal geen feestje is

symposium-over-tos-21-september

‘Je taal vieren in een vrijstaat’. Dat is één van de uitgangspunten tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Taal is prachtig, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is taal vaak geen feest. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Hoe eerder je TOS opmerkt, hoe succesvoller de behandeling voor kinderen met TOS. Het tijdig herkennen van TOS is dus van groot belang. Daarom vragen zorg- en of onderwijsorganisaties Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen tijdens dit bijzondere jaar extra aandacht voor deze, voor velen, onzichtbare TOS.

Symposium ‘Als taal geen feestje is’

Op vrijdagmiddag 21 september 2018 vindt het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ plaats, voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld. Het symposium wordt geopend door Tjeerd van Bekkum, directeur van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers meer inzicht in wat TOS is en worden de laatste onderzoeken gedeeld. Bovendien krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep. Locatie: De Harmonie in Leeuwarden. Voorinschrijven kan via de website: www.kentalis.nl/symposium

5-jul – Geslaagde oudercontactavond in Winschoten

Geslaagde oudercontactavond in Winschoten

5 Juli hebben we in de taaltrein Winschoten een geweldige 2e oudercontactavond gehad met een prachtige opkomst.

We hadden gerekend op ongeveer 35 mensen en er waren er 50! Dat werd even stoelen zoeken 😉 De opzet was gelijk aan de eerste avond, en toch verliep deze weer anders. Nieuwe verhalen, andere ouders. Wij hebben het weer ervaren als een mooie avond, met een veilige en warme atmosfeer. De workshop was aan de korte kant, maar desalniettemin erg leuk. We hebben ook hier middels een actieve evaluatie goede input gekregen voor vervolgstappen, dus houd ons in de gaten!

22-sept – Brainstormen met meertalig-ouders van een TOS-Kind in Utrecht

Dit is geen evenement georganiseerd door TOSKompas, maar graag attenderen wij jullie op het volgende.

Meertalig en ouder van een kind met TOS?

Ben je een ouder met een kind met TOS die in een meertalig gezin opgroeit, denk dan met ons mee over verbeteringen in zorg en onderwijs!

Ouders van meertalige kinderen met een TOS hebben vaak veel vragen: kan mijn kind twee talen aan? Hoe kan ik de tweetalige opvoeding aanpakken? Geven testen alleen in het Nederlands de tweetalige taalontwikkeling wel goed weer?

Ouders krijgen niet altijd antwoorden waar ze wat mee kunnen. Soms hebben ze het idee dat ze veel zelf moeten uitzoeken. Ze vragen zich af: worden wij wel serieus genoeg genomen?

Ook professionals hebben soms het gevoel dat ze niet genoeg weten over meertaligheid. Ze missen hulpmiddelen op dit gebied, zoals voorlichtingsmateriaal in andere talen. Hoe voer je een gesprek over de ontwikkeling van een kind als ouders het Nederlands onvoldoende beheersen en er ook geen mogelijkheid is om een tolk te gebruiken? Wat is wijsheid bij de meertalige opvoeding van een kind met TOS? Hebben wij daar een rol in?

Daarom organiseren we een brainstorm-bijeenkomst waarin ouders en professionals met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst is op 22 september in Utrecht.

We willen in een paar rondes:

  • de problemen inventariseren
  • prioriteiten stellena
  • concrete oplossingen bedenken

Ouders kunnen zich aanmelden via deze link.

 

De gekozen oplossingen gaan we na deze brainstorm gezamenlijk in acties omzetten.

Vanuit de Programmalijn TOS van Kentalis is er financiering om een aantal ouders en professionals gedurende een jaar samen te laten werken om die acties uit te zetten. Aan het eind van 2018  willen we dan concrete hulpmiddelen ontwikkeld hebben die ouders en professionals helpen om meertalige kinderen met TOS beter te ondersteunen.