Geslaagde eerste oudercontactavond

Geslaagde oudercontactavond

Donderdag 29 maart vond de allereerste oudercontactavond voor en door ouders met een TOS-kind plaats. TOSKOMPAS was de initiatiefnemer: zo’n 50 a 60 ouders kwamen in de Tine Marcusschool bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De ouders kwamen niet alleen uit Groningen en omgeving. Ook ouders uit onder andere Emmeloord, Sneek en een oma uit Velp waren van de partij. De ouders vonden het een leerzame, inspirerende en warme avond. Met name de ervaringsverhalen brachten een golf van herkenning teweeg.

Ervaringsverhalen

Na de ontvangst en het voorstellen van de werkgroep TOSKOMPAS deelden een drietal ouders het verhaal van hun eigen kind. Direct na elke spreker gonsde het na: ‘wat herkenbaar is dit’ en ‘het voelt fijn om te ervaren dat we met onze kinderen in hetzelfde schuitje zitten’. De geschiedenissen zijn wel uiteenlopend: bij het ene kind is de TOS al vroeg ontdekt en kon tijdig vroegbehandeling worden geboden. Soms werd de TOS pas op 10-jarige leeftijd vastgesteld.

Ervaar TOS

Aansluitend kregen de ouders een workshop ‘Ervaar TOS’ aangereikt, verzorgd door een collega van Kentalis. Ook hierna volgden uitspraken van herkenning en bewustwording: ‘Jee, nou snap ik de frustraties van mijn kind pas echt goed’.

 

Informatie over zorg, onderwijs en cursussen

Daarna gingen ouders nog volop met elkaar in gesprek, haalden informatie op bij verschillende tafels over bijvoorbeeld de ambulante begeleiding in het onderwijs, over de vroegbehandeling (kijkje in de klas van de Taaltrein), beschikbare literatuur en cursussen. Denk daarbij aan:

Vervolg

De avond wordt door de TOSKOMPAS werkgroep nog geëvalueerd. Wel was er kort de gelegenheid om de eerste reacties te polsen, deze staan in onderstaande ‘woordenwolk’ weergegeven.

Geef een reactie