Wouter

Hieronder het verhaal van Wouter

 

‘In november 2014 kreeg onze zoon de diagnose TOS. Voor ons een compleet onbekende wereld. Na weken logopedie zonder vooruitgang en heel veel frustraties op de reguliere peuterspeelzaal en thuis, werden we doorverwezen naar de Taaltrein in Groningen. Wij hadden daar toen nog nooit van gehoord.

Warm bad
Toen we gingen kennismaken, was het alsof we in een warm bad vielen. Eindelijk mensen die begrepen dat communiceren voor onze zoon niet vanzelfsprekend is. Mensen die ons en onze zoon de hulp konden bieden die zo hard nodig was. De juffen, logopedisten, orthopedagogen en maatschappelijk werkster hebben ons echt geholpen en gesteund. Na enkele dagen gebruikte onze zoon al het gebaar ‘helpen’. Voor ons een van de mooiste gebaren. Eindelijk kon hij uitleggen dat we hem moesten helpen, zonder dat eerst overstuur te raken.

Minder gefrustreerd
Onze zoon bloeide helemaal op bij de Taaltrein. In de groep is altijd een juf en een logopediste aanwezig. Communiceren gebeurt met woorden, plaatjes en ondersteunende gebaren. Onze zoon raakte steeds minder gefrustreerd en leerde al snel meerdere woorden en kortere zinnen. Soms ondersteund door gebaren. Zijn zelfvertrouwen is daar enorm gegroeid.

Tos taaltrein

Begeleiding voor ouders en familie
Wij kregen ook begeleiding. Elke maand konden we naar een ouderochtend. Ik vond het altijd heel fijn om ouders te ontmoeten met een kind met vergelijkbare problemen. Het zorgde voor herkenning en begrip. Het is fijn om thema’s te bespreken en samen gebaren te oefenen. Ook konden we steeds even meekijken in de klas door het speciaal raam, zonder de kinderen te storen.

De familieochtenden vond ik ook heel waardevol, naaste familieleden en andere kinderen in het gezin werden niet vergeten. En elke dag kregen we een dag brief me over wat onze zoon die dag had gedaan. Zo konden we daar met onze zoon over praten.

Overgang naar school
Na negen maanden liep de behandeling ten einde en kregen we hele goeie adviezen over het onderwijs voor onze zoon. De orthopedagoog begeleidde de overgang naar het speciaal onderwijs, zodat de leerbehoefte van onze zoon ook op school duidelijk was.

Het afscheid ging met een lach en een traan. We hebben hele mooie herinneringen aan de Taaltrein en bevelen het iedereen aan die een kindje heeft met taal-en communicatiemoeilijkheden. De negen maanden op de Taaltrein zijn voor onze zoon en ons heel erg waardevol geweest. Zonder de Taaltrein zou hij nu niet staan waar hij nu staat.’