Yannick

Het verhaal van Yannick

Al sinds Yannick een baby was, is hij heel veel en heftig verkouden geweest. Toen hij ouder werd merkten we dat zijn spraakontwikkeling eigenlijk niet op gang kwam. Veel verder dan papa, mama en ‘die’ kwam hij niet. Ook hadden we het idee dat Yannick niet snapte wat wij tegen hem zeiden en aan ons kon aflezen of hij ja of nee moest zeggen.

Na een tip van iemand hebben we bij de huisarts om een verwijzing naar de KNO arts gevraagd. We wilden zeker weten dat alles met zijn oren goed was.
Eenmaal bij de KNO arts aangekomen kregen we te horen dat hij toch buisjes nodig heeft. Aha, hij heeft ons dus al die tijd niet goed kunnen horen, dachten wij, dan zal hij straks wel gaan praten.
De buisjes zaten er in en Yannick was fit! Heerlijk om te merken dat hij ons nu prima hoort en ook prima snapt wat we tegen hem zeiden. En inderdaad, Yannick begon langzaam meer woordjes te zeggen, maar we merkten ook zeker dat hij meer wou vertellen dan dat hij kon.
Yannick was vaak boos en gefrustreerd, begon met dingen te gooien als wij hem niet snapten en was vaak verdrietig.

We zijn toen naar de logopediste bij ons in het dorp gegaan. Ook daar ging Yannick langzaam vooruit, maar nog steeds lag er een groot verschil in het begrijpen van de taal en het zelf produceren van taal. Hij snapte veel meer dan dat hij ons kon vertellen.
Toen na een klein jaar de scores maar minimaal verbeterd waren heeft de logopedist ons doorverwezen naar de Taaltrein.
Toen we zijn wezen kijken zag ik Yannick daar al helemaal rondlopen, hij paste daar helemaal tussen!
Alle verslagen en onderzoeken hebben we gehad en Yannick mocht naar de Taaltrein.
Na een moeilijke start (lees: huilend en gillend bij juf achterlaten) merkten we toch dat hij vooral in zijn gedrag aan het veranderen was. Hij werd vrolijk en blij. En na een paar week ging hij met plezier naar school. Ook wij kregen geregeld tips waar we Yannick mee verder konden helpen.
We merkten dat hij gelukkig is, Yannick werd begrepen en hij werd geholpen. Dat, samen met een team die ook ons als ouders fantastisch heeft geholpen zodat we hem beter konden helpen, maakt dat we zo blij zijn dat we deze keuze hebben gemaakt.

Yannick is veranderd van een stil, teruggetrokken, gefrustreerd en angstig jongetje naar een jongen die weet hij wil, die de wil heeft om duidelijk te maken wat hij wil en die de tools heeft om duidelijk te maken wat hij wil.
Aan het einde van de behandeling liep Yannick door de gang naar de klas van de Taaltrein toe en zei tegen mij: tom maar mee mam!

Helaas kwam er ook een tijd van afscheid nemen, met een lach en een traan, hij heeft het zo naar zijn zin gehad op de Taaltrein en hij is zo gegroeid daar. Nog steeds, als we richting de Taaltrein rijden zegt hij: Dat is mijn oude gool he mam?
Inmiddels zit Yannick een half jaar op het reguliere onderwijs, met ondersteuning vanuit Kentalis. Hij doet het super goed op school en heeft het onwijs naar zijn zin. 2 Keer in de week komt er een ambulante begeleider om met hem te werken, maar ook om de juffen te helpen hem zo goed mogelijk te ondersteunen en dit gaat goed. Natuurlijk hoor je nog dat hij niet praat zoals een 4,5 jarige hoort te praten, maar hij kan zich verstaanbaar maken en dat is heel erg fijn voor hem!